Wisła - Hrád, palác, zemianska kúria

(2 ubytovanie)