Miłków - Pomníky, sochy

Čo máte na mysli?...?

Bardzo dobry! 8.4

Krzyże pokutne przy kościele

Miłków

Pomníky, sochy v okolí Miłkowa:

Bardzo dobry! 8.8

Skwer Zdobywców w Karpaczu

Bardzo dobry! 8.2

Aleja Entuzjastów Harley-Davidson w...

Filtry