Góra Św. Anny - Pomníky, sochy

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Brak opinii

Pomnik i amfiteatr na Górze Świętej Anny

Góra Św. Anny

Pomníky, sochy v okolí Góry Św. Anny:

Brak opinii

Pomnik Myśliwca w Strzelcach Opolskich

Rzeźba Cztery Pory Roku

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Brak opinii

Rzeźba Cztery Pory Roku

Pomnik Jonasza Kofty

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Brak opinii

Pomnik Jonasza Kofty

Studnia św. Wojciecha

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Brak opinii

Studnia św. Wojciecha

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Brak opinii

Rzeźba Lew Czuwający

Filtry