Góra Św. Anny - Pomníky, sochy

Brak opinii

Pomnik i amfiteatr na Górze Świętej Anny

Góra Św. Anny

Pomníky, sochy v okolí Góry Św. Anny:

Brak opinii

Pomnik Myśliwca w Strzelcach Opolskich

Brak opinii

Rzeźba Cztery Pory Roku

Brak opinii

Pomnik Jonasza Kofty

Brak opinii

Studnia św. Wojciecha

Brak opinii

Studnia św. Wojciecha