Polityka Prywatności

Przepisy dotyczące prywatności użytkowników oraz ochrony danych osobowych jak również polityka cookies.

 1. Informacja o Administratorze
 2. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?
 3. Jakie dane przetwarzamy?
 4. Czy istnieje wymóg podania danych?
 5. Źródła danych
 6. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
 7. Jakie dane przetwarza Wirtualna Polska i w jakim celu?
 8. Wtyczki społecznościowe
 9. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
 10. Informacja o „cookies”

Uprzejmie informujemy, że spółka Nocowanie.pl Sp. z o. o., z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343165, NIP: 7123194407, (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) może przetwarzać Twoje dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informujemy:

Informacja o Administratorze

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Nocowanie.pl Sp. z o. o., z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343165, NIP: 7123194407,

Administratorami Twoich danych osobowych są także podmioty z Wirtualnej Polski czyli z grupy kapitałowej do której należy Spółka, w której skład wchodzą Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, a także nasi partnerzy (dalej „Partnerzy”), którzy istnieją w środowisku naszych usług. Współpracujemy z Partnerami aby zapewnić najwyższy poziom naszych Usług, jak również realizować działania marketingowe.

Administratorami Twoich danych osobowych są również dostawcy usług możliwych do rezerwacji za naszym pośrednictwem, czyli obiekty noclegowe.

Z Administratorem można się kontaktować:

 • pisemnie, na adres: Nocowanie.pl Sp. z o. o., / Inspektor Ochrony Danych / ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: bok@nocowanie.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

 • pisemnie, na adres: Nocowanie.pl Sp. z o. o., /Inspektor Ochrony Danych /ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: daneosobowe@nocowanie.pl

Z Wirtualną Polską można się kontaktować:

 • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wirtualna Polska Media S.A. / Inspektor Ochrony Danych/ ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@grupawp.pl

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

W zależności od sposobu korzystania ze strony, jej funkcjonalności, zakresu wyrażonych zgód i zdarzeń związanych ze współpracą, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania

Umożliwienie zawarcia oraz realizacja umów zawieranych z Nocowanie.pl Sp. z o. o. na podstawie regulaminów w tym świadczenie usługi prowadzenia, utrzymania i obsługi konta w portalach Nocowanie.plSp. z o.o. i korzystania z ich funkcjonalności m.in. umożliwienie nawiązywania kontaktu Użytkownikom i Gościom, prowadzenie i przekazywanie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Gościem w zakresie Ofert i Ogłoszeń oraz rezerwacji Lokalu z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu takich jak „Zapytaj o nocleg”, publikowanie Ofert i Ogłoszeń, składanie Ofert i Ogłoszeń oraz zapytań ich dotyczących, dokonywanie rezerwacji Lokalu przez Internet i dokonywanie ocen, publikowanie zdjęć w serwisie, korzystanie z usługi sesji fotograficznej, tłumaczenia oferty, tworzenia strony www, rozliczania płatności, korzystanie z interaktywnego kalendarza, aktualizacja danych o Ofertach i Ogłoszeniach na podstawie danych z interaktywnego kalendarza („wykonanie usługi”)

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi - zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

Przez okres korzystania z usługi

Świadczenie usługi dostępu do portali Nocowanie.pl Sp. z o.o. i ich funkcjonalności

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przez okres korzystania z usługi

Analiza i prowadzenie statystyk dotyczących aktywności (w tym nagrań rozmów telefonicznych) Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi, stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców (dalej „statystyka”), dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, tworzenie profilu spersonalizowanych treści i Usług, wybór spersonalizowanych treści i Usług (dalej „optymalizacja”), techniczne dostarczenie treści, Usług lub reklam, utrzymanie i wsparcie techniczne Usług, pomiary wydajności treści, Usług lub reklam, (dalej „techniczne wykonanie Usług”)

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu

Analizy aktywności Użytkowników i funkcjonowania portali, w tym ich interakcji z usługami oferowanymi za pośrednictwem serwisu, prowadzenie statystyk, aby wykryć działania niepożądane i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wykrywania działań na szkodę Administratora

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu

Marketing, w tym wysyłka newslettera lub ankiety badania satysfakcji na podany wcześniej adres email oraz kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oferowaniu Użytkownikom naszych usług

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu

Marketing, w tym wysyłka newslettera, na podany wcześniej adres email oraz kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych w oparciu o analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody

Marketing realizowany na zlecenie podmiotów trzecich, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług pomiotów trzecich

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody

Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Nocowanie.pl Sp. z o.o.

W zależności od celu nawiązania kontaktu będzie to podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie

Do zakończenia komunikacji, wymiany korespondencji związanej z zapytaniem lub innym zgłoszeniem skierowanym do Administratora

Ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń

Obsługa ewentualnego odstąpienia od umowy

Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta)

Przez czas niezbędny do zakończenia obsługi zwrotu - odstąpienia od umowy

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż usług oraz jego archiwizowanie

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków)

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku

Obsługa wniosków oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy np. sądy, prokuratura, organy ścigania, urzędy, które mogą dotyczyć danych użytkowników

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia wniosku lub żądania)

Przez okres niezbędny do realizacji wniosku

Obsługa wniosków dotyczących realizacji wynikających z RODO praw osób, których dotyczą dane

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15-22 RODO)

Przez okres 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na wniosek

Rekrutacja do badań użyteczności serwisu oraz analiza i opracowanie pozyskanych wyników

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody

Umożliwienie zawarcie i wykonania Umowy na linii Nocowanie.pl Sp. z o. o. Użytkownik w imieniu którego działa pełnomocnik, reprezentant, osoba kontaktowa; prowadzenie komunikacji związanej z zawarciem i wykonaniem Umowy;

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykonywaniu Umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu

W portalu internetowym wyświetlamy reklamy i prezentujemy Oferty i Ogłoszenia oraz treści i Usługitargetowane i profilowane.

Targetowanie to proces polegający na doborze docelowej grupy odbiorczej, która jest w największym stopniu zainteresowana danymi Ofertami, Ogłoszeniami, reklamami czy innymi treściami. Profilowanie to proces oceny zainteresowań albo Twoich innych zachowań, np. wiarygodności w sieci Internet, lokalizacji, przemieszczania się, preferencji konsumenckich, światopoglądowych czy zawodowych.

Wyświetlane reklamy i materiały redakcyjne będą targetowane oraz profilowane z wykorzystaniem następujących danych i według następujących kryteriów:

 • aktywność w ramach usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji Wirtualnej Polski i naszych Zaufanych Partnerów w szczególności wyszukania Ofert i Ogłoszeń, kryteria wyszukań Ofert i Ogłoszeń, Lokale które wyszukujesz i wynajmujesz, ich cena, lokalizacja, kategoria noclegowa, udogodnienia;
 • aktywność i interakcje z materiałami reklamowymi;
 • lokalizacja, wielkość miejscowości z której pochodzisz;
 • informacje przechowywane na urządzeniach końcowych, w szczególności takie jak rodzaj urządzenia końcowego, rodzaj przeglądarki, system operacyjny z którego korzystasz, język ustawiony w systemie operacyjnym z którego korzystasz.

Dokonujemy profilowania, aby lepiej zrozumieć oczekiwania Użytkowników i Gości i dostosować wyświetlane Ofert i Ogłoszeń, w tym Lokali, nie wpływając jednak istotnie na decyzje, a tym bardziej nie wywołując skutków prawnych i nie wpływając w inny istotny sposób na Użytkownika i Gościa.

W pewnych przypadkach profilowanie może być wykorzystane w celu przygotowania i przedstawienia dedykowanych Ofert i Ogłoszeń.

Możemy też wykorzystywać dane w zakresie numer telefonu, adres email, imię i nazwisko, nazwa, w celu nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących jak i w celu kontaktu mailowego oraz inną drogą elektroniczną.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi interaktywnego kalendarza do działań obejmujących przetwarzanie danych osobowych, do którego stosowane będą zapisy RODO, Spółka będzie podmiotem przetwarzającym, o którym mowa w art. 28 RODO, a Użytkownik administratorem, o którym mowa w art. 4 RODO. Powierzenie Spółce przetwarzania danych następuje wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi zgodnie z postanowieniami regulaminów. Zapisy Umowy powierzenia danych osobowych traktowane będą jako umowa, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO pomiędzy Użytkownikiem jako administratorem danych osobowych, a Spółką jako podmiotem przetwarzającym. Użytkownik zobowiązuje się nie powierzać Spółce do przetwarzania w związku ze świadczoną usługą danych, o których mowa w art. 9 RODO. Użytkownik oświadcza, że spełnił warunki legalności przetwarzania danych osobowych, przewidziane w RODO, w tym w szczególności, że posiada odpowiednią podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i udzielił osobom, których dane dotyczą niezbędnej informacji.

Jakie dane przetwarzamy?

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną:

 • dane osobowe podawane przez Użytkownika serwisu, np.: imię, nazwisko, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr PESEL, nr dowodu osobistego, dane potwierdzające tożsamość osoby dokonującej rejestracji lub fakt prowadzenia przez nią działalności gospodarczej pod adresem podanym jako adres Lokalu,nazwa użytkownika (adres e-mail), hasło;
 • dane zbierane w związku z korzystaniem z usług, w tym związane z korzystaniem z serwisu internetowego, takie jak np. język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, lokalizacja, unikalne ID nadane przez Administratorów, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, w tym dane dostępne w systemach reklamowych i statystycznych Wirtualnej Polski i naszych Partnerów takich jak Facebook czy Google.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych nie jest obowiązkowe, lecz w może spowodować m.in.: brak możliwości realizacji umów zawieranych z Nocowanie.pl Sp. z o. o. na podstawie regulaminów serwisu i turysty, brak możliwości założenia konta Użytkownika w portalach; brak możliwości dostarczenia newslettera, brak możliwości wystawienia faktury i dokonania rozliczeń podatkowych, brak możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację oraz odstąpienia od umowy lub wykonania obowiązków z tego tytułu, brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie.

Źródła danych

Twoje dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

 • z wypełnionego przez Ciebie formularza na jednej z naszych stron internetowych,
 • z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Spółkę w celu realizacji usługi,
 • z dokumentów potwierdzających tożsamość osoby dokonującej rejestracji lub fakt prowadzenia przez nią działalności gospodarczej pod adresem podanym jako adres Lokalu.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Partner Cel Zakres

Google LLC
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook
https://www.facebook.com/about/privacy/update

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika jak również podczas powrotu tego samego użytkownika na portale Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Wybór podstawowych reklam

Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format.

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany w oparciu zainteresowania użytkownika na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o., co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany w oparciu zainteresowania użytkownika na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o., co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców

Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają Portale Nocowanie.pl Sp. z o.o. i oglądają reklamy. Pozwoli to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników.

Opracowywanie i ulepszanie produktów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników.

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam.

Wybór spersonalizowanych treści

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych

Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych.

Kontaktowanie się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze usług oferowanych przez Nocowanie.pl Sp. z o.o.

W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. - również podczas powrotu tego samego użytkownika na portale Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Wybór podstawowych reklam

Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format.

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany w oparciu zainteresowania użytkownika na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o., co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany w oparciu zainteresowania użytkownika na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o., co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu.

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców

Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają Portale Nocowanie.pl Sp. z o.o. i oglądają reklamy. Pozwoli to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników.

Opracowywanie i ulepszanie produktów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników.

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam.

Wybór spersonalizowanych treści

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych

Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych.

Walidacja użytkownika pod kątem zachowań charakterystycznych dla robotów

reCAPTCHA ustawia niezbędny plik cookie (_GRECAPTCHA) w celu zapewnienia analizy ryzyka.

Wirtualna Polska
https://onas.wp.pl/poufnosc.html

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo wysyłając zapytanie o nocleg w Portalu Nocowanie.pl Sp. z o.o.. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Przechowywanie i dostęp do informacji

Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz podobnych technologii.

Personalizacja

Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi w zakresie portali Nocowanie.pl Sp. z o.o., aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.

Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść w portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Pomiary

Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika w portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Zestawianie danych offline

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Łączenie urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej

Gromadzenie i obsługa dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.

Gemius S.A.
https://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu w portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Przechowywanie i dostęp do informacji

Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie w portali Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz podobnych technologii.

Personalizacja

Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi w zakresie portali Nocowanie.pl Sp. z o.o., aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.

Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść w portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Pomiary

Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika w portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Łączenie urządzeń

Przetwarzanie danych w celu powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

LiveChat
https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/?a=VPsUDBx-cG

Kontaktowanie się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze usług oferowanych przez Nocowanie.pl Sp. z o.o.

W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie klienta i ponownego kontaktu

Realizacja zapytania złożonego za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz odpowiedź na złożone zapytanie

W celu możliwości rozpatrzenia reklamacji

Przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia reklamacji - część danych może być przetwarzana również po czasie wygaśnięcia zawartej umowy w celu dochodzenia roszczeń.

Callpage

https://www.callpage.pl/polityka-prywatnosci-2018/

Kontaktowanie się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze usług oferowanych przez Nocowanie.pl Sp. z o.o.

W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie klienta i ponownego kontaktu

Realizacja zapytania złożonego za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz odpowiedź na złożone zapytanie

W celu możliwości rozpatrzenia reklamacji

Przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia reklamacji - część danych może być przetwarzana również po czasie wygaśnięcia zawartej umowy w celu dochodzenia roszczeń.

Landingi.com
https://landingi.com/pl/polityka-prywatnosci

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.- również podczas powrotu tego samego użytkownika na Portale Nocowanie.pl Sp. z o.o.

Kontaktowanie się z użytkownikami w celu wsparcia przy zakupie usług Nocowanie.pl Sp. z o.o.

W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym na stronach internetowych stworzonych przez narzędzie Landingi.com na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie klienta i ponownego kontaktu

Realizacja zapytania złożonego za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego na stronach internetowych stworzonych przez narzędzie Landingi.com na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz odpowiedź na złożone zapytanie

W celu możliwości rozpatrzenia reklamacji

Przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia reklamacji - część danych może być przetwarzana również po czasie wygaśnięcia zawartej umowy w celu dochodzenia roszczeń.

OptAd360
https://www.optad360.com/polityka-prywatnosci.html

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam w portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Przechowywanie i dostęp do informacji

Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii.

Personalizacja

Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.

Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Pomiary

Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

ExpertSender Sp. z o.o.

https://expertsender.pl/polityka-prywatnosci

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo wysyłając zapytanie o nocleg na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Pomiar wydajności reklam

Mierzenie wydajności i efektywności reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na stronie lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane na podstawie swojej sieci reklamowej.

Benhauer sp. z o.o.
https://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na portalu Nocowanie.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na portal Nocowanie.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o portal Nocowanie.pl , co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na portalu Nocowanie.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie.

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu.

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na stronie lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane na podstawie swojej sieci reklamowej.

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje przy pomocy kodów śledzących na stronie.

Wybór spersonalizowanych treści

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online na portalu Nocowanie.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na portalu Nocowanie.pl

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na portalu Nocowanie.pl

Alfavox Sp. z o.o.
https://www.alfavox.com/pl/privacy-policy

Kontaktowanie się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze usług oferowanych przez Nocowanie.pl Sp. z o.o.

W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o.

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie klienta i ponownego kontaktu

Realizacja zapytania złożonego za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego na portalach Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz odpowiedź na złożone zapytanie

W celu możliwości rozpatrzenia reklamacji

Przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia reklamacji - część danych może być przetwarzana również po czasie wygaśnięcia zawartej umowy w celu dochodzenia roszczeń.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty będące kontrahentami Administratora, m.in., dostawcy usług IT m.in. w zakresie oprogramowania księgowego i finansowego, usług wykorzystywanych do komunikacji e-mailowej i telefonicznej w procesie obsługi oraz oprogramowania wspierającego zarządzanie zadaniami i projektami, obsługa płatności elektronicznych oraz usługi prawne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia na Twoją rzecz usług, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy.

Twoja dobrowolna zgoda będzie też podstawą przekazywania Twoich danych do naszych Zaufanych Partnerów z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nasi Zaufani Partnerzy to często podmioty z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pamiętaj, iż wyrażając zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów w calach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowywania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie Twoja dobrowolna zgoda. W każdej chwili możesz skonfigurować ustawienia względem Zaufanych Partnerów i nie zezwalać na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Zaufanych Partnerów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W związku z przetwarzaniem przez naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, weryfikujemy gwarancje wysokiego stopnia ochrony tych danych i stosujemy standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kontaktując się z Inspektorem ochrony danych osobowych.

Nocowanie.pl Sp. z o.o. i/lub Wirtualna Polska prosi Cię o udzielenie zgody w celu przetwarzania Twoich danych jakim jest marketing cudzy. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją udzielić korzystając z funkcjonalności platformy udzielania zgody jak i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z ustawień zaawansowanych tej platformy.

Cel przetwarzania określany jako marketing cudzy szczegółowo opisujemy w ustawieniach zaawansowanych i obejmuje on:

 • wybór podstawowych reklam,
 • tworzenie profilu spersonalizowanych reklam,
 • wybór spersonalizowanych reklam,
 • pomiary wydajności reklam

Na potrzeby realizacji marketingu cudzego korzystamy z następujących funkcji oraz funkcji specjalnych:

 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji,

Pamiętaj, że Nocowanie.pl Sp. z o.o. i/lub Wirtualna Polska może przetwarzać Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody.

Przetwarzamy Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody w celu wykonania Usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wówczas niezbędność do świadczenia usługi.

W ramach wykonania Usług możemy wskazać szczegółowe cele przetwarzania danych,
o których przeczytasz w ustawieniach zaawansowanych:

 • dopasowywanie Usług do potrzeb użytkownika niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika,
 • utrzymanie i wsparcie techniczne Usług niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika,
 • opracowywanie i ulepszanie Usług niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, oraz
 • zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji,

Na potrzeby wykonania Usług korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych:

 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji,

Przetwarzamy ponadto Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody w celu optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki i bezpieczeństwa niepowiązanego w żaden sposób z wykonaniem Usługi oraz marketingu własnego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgodny z prawem, nie godzący w Twoje prawa, wolności oraz indywidualne interesy, uzasadniony interes Nocowanie.pl Sp. z o.o. i/lub Wirtualnej Polski. Prawnie uzasadniony interes Nocowanie.pl Sp. z o.o. i/lub Wirtualnej Polski będzie stanowił podstawę przetwarzania Twoich danych, niezbędnych do jego realizacji bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody, o ile przeprowadzony przez Nocowanie.pl Sp. z o.o. i/lub Wirtualną Polskę test równowagi wykaże, że takie przetwarzanie przez Nas Twoich danych pozostaje w równowadze z Twoimi prawami, w szczególności prawami do prywatności i poufności.

W ramach optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego możemy wskazać szczegółowe cele przetwarzania danych, o których przeczytasz w ustawieniach zaawansowanych:

 • dopasowywanie Usług do potrzeb użytkownika,
 • tworzenie profilu spersonalizowanych treści,
 • wybór spersonalizowanych treści,
 • pomiary wydajności treści lub reklam,
 • techniczne dostarczenie treści lub reklam,
 • utrzymanie i wsparcie techniczne Usług,
 • pomiary statystyczne,
 • opracowywanie i ulepszanie Usług, stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców o Usługach, oraz
 • zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji,

Na potrzeby optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych:

 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji

Pamiętaj, że nie udostępniany mechanizmu wyrażania sprzeciwu dla przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Nocowanie.pl Sp. z o.o. i/lub Wirtualnej Polski z wykorzystaniem platformy udzielania zgody. W przypadku przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Nocowanie.pl Sp. z o.o. i/lub Wirtualnej Polski masz możliwość wyrażenia sprzeciwu kontaktując się z Inspektorem ochrony danych:

Adres korespondencyjny:

Nocowanie.pl Sp. z o. o., / Inspektor Ochrony Danych / ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin

Wirtualna Polska / Inspektor Ochrony Danych / Żwirki i Wigury 16, 02 – 092 Warszawa

E-mail

iodo@grupawp.pl

daneosobowe@nocowanie.pl

Formularz

Wypełnij formularz

W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Nocowanie.pl Sp. z o.o. i/lub Wirtualnej Polski zawsze przeprowadzamy test równowagi pomiędzy naszym uzasadnionym prawnie interesem, a Twoimi prawami. Tym samym pamiętaj, iż w przypadku tak podstawowych celi, funkcji i funkcji specjalnych jak utrzymanie i wsparcie techniczne Usług, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów, techniczne dostarczanie reklam lub treści, pomiary statystyczne, pomiary wydajności treści lub reklam, Twój sprzeciw może nie być skuteczny.

Zaufani Partnerzy przetwarzają Twoje dane osobowe w szczególności na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Pamiętaj jednak, że mogą przetwarzać Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. W przypadku przetwarzania Twoich danych bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody na podstawie uzasadnionego interesu naszych Zaufanych Partnerów z IAB masz możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu w ustawieniach zaawansowanych. W najbardziej podstawowych celach obejmujących zapewnienie bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed oszustwami i usuwanie błędów, oraz techniczne dostarczanie treści lub reklam nie masz możliwości sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu przez Zaufanych Partnerów z IAB. Skorzystanie z prawa sprzeciwu możliwe będzie wyłącznie po przeprowadzeniu testu równowagi pomiędzy uzasadnionym interesem Zaufanego Partnera z IAB a Twoimi prawami. W tym celu powinieneś indywidualnie skontaktować się z Zaufanym Partnerem z IAB, po zapoznaniu się z polityką prywatności takiego Zaufanego Partnera.

Szczegółowe cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez pozostałych Zaufanych Partnerów oraz sposób zakomunikowania im Twojej woli skorzystania z przysługujących praw znajdziesz w politykach prywatności tych Zaufanych Partnerów.

Szczegółowe cele przetwarzania Twoich danych w ramach marketingu cudzego przez Nocowanie.pl Sp. z o.o. i/lub Wirtualną Polskę i naszych Zaufanych Partnerów znajdują się tutaj.

Jakie dane przetwarza Wirtualna Polska i w jakim celu?

Wirtualna Polska przetwarza Twoje dane osobowe o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twoje wyszukiwania, kliknięcia, sposób korzystania z naszych Usług w celu optymalizacji i dopasowania reklam w naszych Usługach, w tym na naszych stronach Internetowych, wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych treści, wyboru spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywania i ulepszania produktów zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowania, obsługi technicznej wyświetlania reklam lub treści.

Ponadto Wirtualna Polska przetwarza Twoje dane na potrzeby funkcji i funkcji specjalnych, które ułatwiają świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie: dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline, łączenie różnych urządzeń, użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych, aktywne skanowanie danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych w celach reklamowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się tutaj. Ponadto Wirtualna Polska przetwarza Twoje dane osobowe bez konieczności uzyskania Twojej zgody w oparciu o uzasadniony interes. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych i sposobie realizacji przysługujących Ci praw znajdują się w polityce prywatności.

Wtyczki społecznościowe

Wykorzystujemy technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę Facebook SocialPlugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Twoich danych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się https://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych w ramach Facebook SocialPlugin znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Ponadto na naszych witrynach w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Partnerów, w szczególności Google Analitycs oraz Gemius.

Wskazane podmioty zamieszczają na urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych usług.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych oraz przysługujących praw znajdują pod następującymi linkami:

Możesz też zablokować udostępnianie Gemius informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań:

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.gemius.pl/cookie-policy.html

Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań:

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo do:

 • a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowo, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 • e) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość na adres bok@nocowanie.pl, wpisując w tytule „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych” (adres z którego zostanie wysłana wiadomość powinien być taki sam jak ten, z którego wysłano inne informacje podlegające przetwarzaniu) lub listownie na adres wskazany powyżej. Zgodę można również wycofać osobiście, bezpośrednio w siedzibie.

Jeżeli dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora:

 • f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Twoją szczególną sytuację.

W przypadku celu marketingu bezpośredniego, dane nie będą przetwarzane w tym celu po zgłoszeniu sprzeciwu.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp są Administrator oraz podmioty z grupy Wirtualnej Polski oraz podmioty współpracujące z Wirtualną Polską., m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe (dalej będziemy używać skrótu „Podmioty zamieszczające”).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa Administratora może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Drobne, dobre rady

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:

 • gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisów Administratora, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
 • dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Administrator. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta


Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Skontrolujte našu ponuku!